thanh-tieu-de-web_rvs.png

Kết Nối Với Chúng Tôi

Videos

Quảng Cáo


khung-bang-gia-khung-bang-hien-thi-sieu-thi-khung-treo-bang-ten-khung-ke-bang-ten-khung-bang-gia-khung-bang-sieu-thi-cot-bang-gia.jpgkhung-bang-etn-sieu-thi--bang-gia-quay-rau-bang-gia-sieu-thi--khung-bang-gia--sieu-thi-bang-mica-nhua-bang-gia-quay-rau-bang-gia-khung-a4-khung-bang-ten-khung-bang-quay-rau.jpg

banner-trai-web-sz(2).jpg

NAM CHÂM QUẢNG CÁO - NAM CHÂM BACKDROP

NAM CHÂM QUẢNG CÁO - NAM CHÂM NGHÀNH QUẢNG CÁO :

nam-cham--nam-cham-deo.jpg

NAM CHÂM DẺO : dùng trong ngành quảng cáo , dùng thời gian ngắn ngày, cho các khung backdrop , được gắn phía sau tấm pvc để treo hít lên khung sắt , thuận tiện cho việc lắp ráp cơ động khung backdrop luu động , backdrop di dong :

backdrop3othang--khung-mang-nhen--khung-backdrop-.jpg

Facebook Comment

Go Top